Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "PUBR" Sp. z o.o.

 

"PUBR" DAWNIEJ

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” zostało utworzone w 1964 r. jako przedsiębiorstwo państwowe, którego organem założycielskim był Minister Rolnictwa.

W okresie transformacji ustrojowej nadzór nad Przedsiębiorstwem przejął Wojewoda Gorzowski, który podjął decyzję o jego komunalizacji, w wyniku której powstało komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów EMBET w Międzyrzeczu.

W wyniku dalszych przekształceń EMBET ulega likwidacji i jego właściciel - Gmina Międzyrzecz – zawiązuje na majątku przedsiębiorstwa w dniu 21.02.1992 roku spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Dostosowując naszą ofertę do zmieniających się potrzeb budownictwa, nieprzerwanie już od ponad 60 lat produkujemy wysokiej jakości betonowe i żelbetowe materiały budowlane.

Po wejściu w życie tzw. „ustawy śmieciowej”, od 1 stycznia 2014 roku na terenie Przedsiębiorstwa prowadzimy dla Gminy Międzyrzecz Punkt Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, potocznie nazywany PSZOK.

Mając na względzie optymalne wykorzystanie naszego majątku, od kilku lat systematycznie wynajmujemy nadwyżki powierzchni biurowej oraz magazynowej.

Dzisiaj

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest niezmiennie produkcja elementów żelbetowych i betonowych prefabrykowanych takich jak: płyty stropowe typowe i nietypowe, płyty korytkowe, bloki ścienne, ściany piwnic, elementy klatek schodowych, podciągi, belki nadprożowe L-19 i zespolone, płyty balkonowe, elementy hal produkcyjnych (słupy, stopy, podciągi, ramy, podwaliny), mury oporowe, ścianki kątowe, płyty drogowe i parkingowe, słupki drogowe, krawężniki, obrzeża, elementy nietypowe indywidualnie zaprojektowane. Wykonujemy również: usługi ślusarskie, gotowe zbrojenia, badania laboratoryjne próbek betonu. „PUBR” to solidna i dobrze rozpoznawalna marka na rynku budowlanym.

Misja

Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra oraz stała współpraca z placówkami naukowo-badawczymi umożliwiają nam uczestnictwo w realizacji trudnych, zaawansowanych technicznie i technologicznie projektów. Nasi pracownicy pozostają do dyspozycji klientów i chętnie udzielą odpowiedzi na pytania, pomagając w rozwiązaniu problemów technicznych. Współpracujemy z działającymi na rynkach Gorzowa, Zielonej Góry i Poznania deweloperami oraz firmami budownictwa mieszkaniowego i inżynieryjnego, z projektantami i architektami.

Otwarci na partnerską, wzajemnie korzystną współpracę odnosimy się z szacunkiem do dotychczasowych partnerów, stale zapraszamy do poszerzania pola współpracy, szczególnie ciesząc się z wyboru naszej oferty przez nowych klientów. Z ich satysfakcji czerpiemy radość.

Nasza, ponad 50-letnia tradycja budzi dumę i szacunek, ale też i zobowiązuje, dlatego naszym mottem jest ...tradycyjnie wysoka jakość!

 

Międzyrzecz, sierpień 2015 r.

Henryk Maciej Woźniak
Prezes Zarządu PPB „PUBR” Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

JAK NAS ZNALEŹĆ